การปิด Windows Update สำหรับเครื่องขุด

Adveresting

วิธีการปิด Service Windows Update
1. Start Run : > services.msc
– Windows Update Disable
– Windows Module Installer
2. Start Run : > gpedit.msc
– Administrative  Template => Windows Component => Windows Update
Do not Include Windows Updates เลือก Enabled
– No Auto-restart with logged user เลือก Disable

– Administrative  Template => Windows Component => Windows Defender Antivirus
Turn off Windows Defender Antivirus

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *