การ set permission ใน iis

Adveresting

https://stackoverflow.com/questions/14934006/iis-iusrs-and-iusr-permissions-in-iis8/36597241#36597241

การตั้งค่า permission ใน iis เก็บไว้เพื่อดูย้อนหลัง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *