คำสั่ง sql language สำหรับ query จำนวน character ที่ต้องการ

Adveresting

SELECT EmployeeName FROM EmployeeTable WHERE LEN(EmployeeName) > 4

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *