ตั้งค่า Auto Startup ใน windows 10

Adveresting

คลิกที่ icon Windows

พิมพ์ Run

พิมพ์ shell:startup

จากนั้นลาก shortcut ของโปรแกรมลงในโฟลเดอร์ startup

 

http://www.howtogeek.com/208224/how-to-add-programs-files-and-folders-to-system-startup-in-windows-8.1/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *